Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3291 Esas 2019/11911 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3291
Karar No: 2019/11911
Karar Tarihi: 03.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/3291 E. , 2019/11911 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Şikayetçi vekilinin temyiz dilekçesinin kapsamının İİK’nın 338. ve 339. maddesine ilişkin olduğu anlaşılmakla, tebliğnamedeki İİK’nın 76. maddesi açısından bozma yönündeki görüşe iştirak edilmemiştir.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre,
  1) İİK’nın 339. maddesinden kurulan hükme yönelik incelemede,
  Sanığın üzerine atılı bulunan mal ve kazançtaki artışı bildirmemek eylemi, 2004 sayılı İİK’nun 339. maddesi uyarınca tazyik hapsi cezası ile yaptırım altına alınmış olup, aynı Yasanın 353. maddesinin birinci fıkrasına göre disiplin veya tazyik hapsi olan suçlardan dolayı verilen kararların itiraz yasa yoluna tabi bulunduğundan 21.05.2015 havale tarihli temyiz talebinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  2) İİK’nın 338. maddesinden kurulan hükme yönelik incelemede,
  Sanığın mal beyanında bulunduğu 26/01/2015 tarihi ile 17/03/2015 şikayet tarihi arasında İİK'nın 347. maddesinde öngörülen sürelerin geçmediği anlaşılmakla; yargılamaya devam edilerek davanın esası incelenip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik kovuşturma ile yazılı şekilde şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi,
  Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 03/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At