Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3293 Esas 2019/11540 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3293
Karar No: 2019/11540
Karar Tarihi: 01.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/3293 E. , 2019/11540 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

  Yerel Mahkemece verilen ek karar temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;sanık vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yönelik isteminin reddine dair ek kararın ONANMASINA, 01/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın