Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3296 Esas 2019/11913 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3296
Karar No: 2019/11913
Karar Tarihi: 03.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/3296 E. , 2019/11913 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Ticareti terk suçu açısından terk eyleminin şikayetçi tarafça sicile kayıtlı bulunan adreste 28.08.2014 tarihinde yapılan haciz işlemi sırasında öğrenildiği anlaşılmakla, tebliğnamedeki bozma yönündeki görüşe iştirak edilmemiştir.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre;
  1) İİK’nın 337/a maddesine aykırılıktan kurulan hükme yönelik yapılan incelemede;
  Şikayet hakkının düşürülmesine yönelik şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
  2 ) İİK’nın 345/a maddesine aykırılıktan yapılan şikayete yönelik incelemede;
  09.01.2015 havale tarihli şikayet dilekçesinde, sanık hakkında İİK'nın 345/a maddesine aykırılıktan cezalandırılması içinde şikayette bulunulduğu halde bu suçtan hüküm kurulmaması,
  Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 03/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın