Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3306 Esas 2019/11759 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3306
Karar No: 2019/11759
Karar Tarihi: 02.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/3306 E. , 2019/11759 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanun'a Muhalefet


  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre;
  1-İİK’nun 331. maddesine aykırılık suçundan kurulan hükümlere yönelik incelemede,
  İİK’nın 351. maddesindeki, şikayetçinin dilekçe veya beyanında göstermiş olduğu delillerle bağlı olduğuna ilişkin düzenleme dikkate alındığında şikayetçi vekilince verilen şikayet dilekçesinde, sanıkların hangi eylemleri ile hangi malvarlıklarını eksilttiklerine ilişkin beyanda bulunulmadığı, ve hakimin re’sen araştırma zorunluluğu da bulunmadığından, beraat kararı verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat kararı verilmesi sonucu itibariyle doğru olduğundan,
  Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
  2-İİK’nın 345/a maddesine aykırılık suçundan kurulan hükümlere yönelik incelemede,
  Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA, 02/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At