Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3326 Esas 2019/11422 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3326
Karar No: 2019/11422
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/3326 E. , 2019/11422 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Şikayet tarihi itibariyle sanıkların borçlu şirketin yetkilileri olup olmadığının tespit edilerek sonucuna göre hukuki durumunun takdiri gerekirken, eksik kovuşturma ile haciz tarihini suçun öğrenme tarihi kabul edilerek yazılı şekilde şikayet hakkının düşürülmesi kararı verilmesi,
  Kabule göre de; sanıklar kendilerini vekille temsil ettirmediği halde vekalet ücretine hükmedilmesi,
  Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın