Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/6607 Esas 2019/11651 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/6607
Karar No: 2019/11651
Karar Tarihi: 02.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/6607 E. , 2019/11651 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  ... 19. İcra Mahkemesi'nin 2014/1587 E. -2015/33 K. sayılı kıymet takdirine ilişkin dava dosyasının temin edilerek birlikte ginderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 02/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın