Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/7392 Esas 2019/11395 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/7392
Karar No: 2019/11395
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/7392 E. , 2019/11395 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin 06/04/2017 tarih, 2016/7331 Esas-2017/3103 Karar sayılı bozma ilamı öncesinde, yerel mahkemece verilen 24/02/2015 tarih ve 2013/289 Esas- 2015/46 Karar sayılı karara karşı aleyhe temyiz bulunmadığından 1412 sayılı CMUK'nun 326/son maddesi gereğince sanık lehine cezanın cinsi ve miktarı itibariyle kazanılmış hak oluştuğu halde yazılı şekilde fazlaca cezaya hükmedilerek 1412 sayılı CMUK'nun 326/son maddesine muhalefet edilmesi,
  Kanuna aykırı görüldüğünden, hükmün BOZULMASINA, bozma sebebi 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 322. maddesi uyarınca, yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, hükmün 1. paragrafından sonra gelmek üzere “ yerel mahkemece verilen 24/02/2015 tarih ve 2013/289 Esas- 2015/46 Karar sayılı karara karşı aleyhe temyiz bulunmadığından 1412 sayılı CMUK'nun 326/son maddesi gereğince sanık lehine cezanın cinsi itibariyle kazanılmış hak oluştuğundan, sanığın neticeden hapis cezasından çevrilen 90 gün karşılığı 1.800-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına” ibaresi eklenmek suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın