Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/8096 Esas 2019/11295 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/8096
Karar No: 2019/11295
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/8096 E. , 2019/11295 K.

  "İçtihat Metni"

  BÖLGE ADLİYE
  MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi
  İLK DERECE
  MAHKEMESİ : ...İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın dosyası Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3. maddesinin 2. fıkrasında; Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz başvurusunda bulunulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 26/09/2004 tarih ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı düzenlemesine yer verilmiş olup, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20/07/2016 tarihinden sonra anılan mahkemelerce verilen kararların temyizi üzerine Yargıtayca tesis edilen kararlar hakkında Hukuk Muhakemeleri Kanununda karar düzeltme yoluna başvurulabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.
  Somut olayda; ...İcra Hukuk Mahkemesi'nin 02/02/2018 tarih ve 2016/23 E. - 2018/20 K. sayılı kararına karşı davacı vekili tarafından istinaf talebinde bulunulduğu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi'nin 16/05/2018 tarih ve 2018/842 E. - 2018/1009 K. sayılı kararı ile; istinaf başvurusunun reddine karar verildiği, bu karara karşı davacı vekili tarafından temyiz yoluna başvurulması üzerine, Dairemizin 15/11/2018 tarih ve 2018/12297 E.-2018/11593 K. sayılı ilâmı ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının onandığı anlaşılmaktadır.
  Davacı asil tarafından onama kararının tebliği üzerine karar düzeltme talebinde bulunulmuş ise de, yukarıda da açıklandığı üzere, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyizi üzerine Yargıtayca verilen kararlar hakkında karar düzeltme yoluna gidilmesi mümkün olmadığından, bu yöndeki dilekçenin reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle karar düzeltmeye ilişkin dilekçenin REDDİNE, 27/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At