Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/9506 Esas 2019/12109 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/9506
Karar No: 2019/12109
Karar Tarihi: 11.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/9506 E. , 2019/12109 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı Yargıtay 8. Hukuk Dairesince gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin görevleri 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'na 6572 sayılı Kanun'un 27. maddesi ile eklenen Geçici 14. maddesi gereğince 30/01/2019 tarih ve 2019/1 sayılı kararla Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından kabul edilen Yargıtay İş Bölümünde gösterilmiştir.
  İnceleme konusu karar, kira ilişkisinden kaynaklanan alacak davasına ilişkin olup, yukarıda sözü edilen Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu İş Bölümü kararına göre, belirgin biçimde Dairemizin inceleme alanı dışında kalmakta ve niteliği bakımından Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin görevi içine girmektedir. Ancak aynı konuda Yargıtay 8. Hukuk Dairesince de görevsizlik kararı verildiği anlaşıldığından, görev uyuşmazlığının halli için dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ : Daireler arasındaki görev uyuşmazlığının halli için 6723 sayılı Kanun'un 21. maddesi ile değişik 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 60. maddesi gereğince dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na gönderilmesine, 11/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın