Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2014/24159 Esas 2015/13008 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/24159
Karar No: 2015/13008
Karar Tarihi: 09.07.2015


13. Ceza Dairesi         2014/24159 E.  ,  2015/13008 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  A-Sanık ...'nın müşteki ...'a karşı işlediği hırsızlık suçu yönünden kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1-05.01.2009 tarihli tutanak içeriği ve tanık ... beyanından sanığın hırsızlık eylemi öncesi polis görevlilerince takibe alındığı ve ödeme yapmadan marketten çıkması üzerine yakalnmış olması karşısında eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
  2-Müştekinin işyerinden 36 TL ederinde çay, yumurta çalan sanık hakkında, suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerekip gerekmediğinin karar yerinde tartışılmaması,
  3-Sanık hakkında TCK'nın 58. maddesi uygulamasında tekerrürere esas alınacak ilamın belirtilmemesi suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye kısmen aykırı olarak BOZULMASINA, sanık hakkında aleyhe temyiz bulunmadığından 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 sayılı CMUK'un 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın korunmasına,
  B-Sanık ...'nın müşteki ...'e karşı işlediği hırsızlığa teşebbüs suçu yönünden kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
  Sanığın, müştekiye ait marketten yaptığı alış-veriş sonucu kasiyere verdiği kredi kartının limitinin dolu olması nedeniyle ödeme yapamadığı, görevli kasiyere kredi kartı alıp geleyim şeklinde işyerinden ayrıldığı, müştekinin durumu kasiyerden öğrendiği, sanığın ödeme yapmayacağı hususunda şüphelenmesi üzerine, sanığın götürdüğü eşyaları sanıktan geri aldığı, ödeme yaptıktan sonra eşyaları alabileceğini söylediği, dosyadaki mevcut müşteki beyanı ve sanık savunmasından da anlaşılması karşısında, sanık eyleminin hırsızlık suçunun unsurlarını oluşturmayacağından Beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye kısmen aykırı olarak BOZULMASINA, 09.07.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın