Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2015/12417 Esas 2017/1305 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/12417
Karar No: 2017/1305
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Ceza Dairesi         2015/12417 E.  ,  2017/1305 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
İddianamede sanıkların mağdur sayısı gözönüne alınarak ayrı ayrı 2 kez hırsızlık suçundan cezalandırılması talep edildiği halde mağdurlardan biri yönünden ceza tayin edilmemiş ise de bu konuda zamanaşımı sonuna kadar karar verilmesi mümkün olduğu düşünülerek yapılan incelemede,
Sanık ... ... ve suça sürüklenen çocuk ... ... hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde,
Müştekilerin park ettiği kamyonetlerden akülerin sökülerek çalınması eyleminin TCK’nın 142/1e bendine uyduğu gözetilmeden, anılan yasanın 142/1-b maddesi ile yazılı şekilde hüküm kurulması, sonuç ceza değişmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
Sanık ... ... hakkında hırsızlık suçundan hüküm kurulurken hükmedilen 5 ay 25 gün hapis sonuç cezası TCK'nın 50/1-a maddesi gereği adli para cezasına çevrilirken 175 gün adli para cezası olması gerekirken 150 gün adli para cezası olarak belirlenip, TCK'nın 52/2. maddesi gereğince de sonuç cezanın 3.500 TL adli para cezası olması gerekirken yanlış hesaplama yapılarak sonuç cezanın 3.000 TL adli para cezası olarak hükmedilerek, eksik ceza tayini karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, sanık ... ...'nun ve suça sürüklenen Çocuk ... ... müdafiinin temyiz talebi yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

Programlar Paneline Göz At