Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2015/12491 Esas 2017/1361 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/12491
Karar No: 2017/1361
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Ceza Dairesi         2015/12491 E.  ,  2017/1361 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hırsızlık, mala zarar verme
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Hükmün açıklandığı tarihte ... 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu anlaşılan sanığın duruşmada hazır bulundurulması sağlanmadan yokluğunda kovuşturmanın bitirilmesi suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2-Müştekiye ait aracın camını kırarak hırsızlık yapılması karşısında TCK'nın 142/1-b maddesi yerine yazılı uygulama yapılması,
3-Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK 53. madde 1.fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,
4- 6352 sayılı Yasanın 100. maddesi ile, 5271 sayılı CMK'nın 324. maddesinin 4. fıkrasına eklenen Ek cümle uyarınca, terkin edilmesi gereken tutarlardan az olan, yargılama giderin sanığa yüklenemeyeceğinin düşünülmemesi
Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ...'nın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

Programlar Paneline Göz At