Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2015/12508 Esas 2017/1365 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/12508
Karar No: 2017/1365
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Ceza Dairesi         2015/12508 E.  ,  2017/1365 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanığın çalmış olduğu elektrikli bisikletin motosiklet görünümünde olması ve ağırlığı dikkate alınarak 1 nolu bozma isteyen görüş benimsenmemiş, sanık hakkında TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına karar verilmemesi infaz aşamasında gözetilmesi olanaklı olduğundan bozma sebebi yapılmamıştır
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Hükmedilen sonuç 10 ay hapis cezasının tamamının infazı kanaati oluşturacak şekilde cezanın aynen infazına denilmek suretiyle karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, ... ...’nin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme kısmen uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “cezanın aynen infazına ilişkin kısmın çıkartılarak” diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

Programlar Paneline Göz At