Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2015/2843 Esas 2017/1370 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2843
Karar No: 2017/1370
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Ceza Dairesi         2015/2843 E.  ,  2017/1370 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Karşılıksız yararlanma, mühür bozma
  HÜKÜMLER : Beraat, mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  6352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca iade kararı sadece elektrik enerjisi hakkında hırsızlık (karşılıksız yararlanma) suçundan kurulan hükümle ilgili olup, iade kararından sonra mühür bozma suçu yönünden kurulan 17/05/2013 tarihli ikinci karar yok hükmünde olup mühür bozma suçundan kurulan ilk hüküm ve bu hükme karşı yapılan temyiz başvuruları geçerli olduğundan sanık ... müdafiinin mühür bozma suçundan kurulan 13.03.2012 tarihli hükme yönelik temyiz talebi ile katılan vekilinin elektrik enerjisi hakkında hırsızlık (karşılıksız yararlanma) suçundan kurulan 17/05/2013 tarihli hükme yönelik temyiz taleplerinin yapılan incelemesinde;
  1-Sanık hakkında elektrik enerjisi hakkında hırsızlık (karşılıksız yararlanma)suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA,
  2-Sanık hakkında mühür bozma suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince;
  Dosya içerisinde yer alan 12/08/2011 tarihli, 2011/2767 karar sayılı ... Kaçak itiraz Komisyonu kararında, suça konu sayacın gövde kapağının 17/04/2009 tarihinde açılmış olduğunun belirtilmesi,... Madencilik ile Burtaş Madencilik şirketleri arasında düzenlenen Rödevans sözleşmesinin 05/03/2010 tarihinde yapılması ve sanık beyanı karşısında; sanığın üzerine atılı mühür bozma suçunun sübuta ermediği anlaşılmakla atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, 15/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At