Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2015/3417 Esas 2017/1369 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/3417
Karar No: 2017/1369
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Ceza Dairesi         2015/3417 E.  ,  2017/1369 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Karşılıksız yararlanma
HÜKÜMLER : Beraat, mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanığın suça konu 16/10/2008 tarihli tutanakta belirtildiği şekilde 100 numaralı dükkandan 102 numaralı dükkanına duvarı delmek suretiyle usulsüz ve plan harici enerji almak biçimindeki tek olan eyleminin bölünmesi suretiyle hem mahkumiyet, hem de beraate yönelik uygulama yapılması,
Kabule göre de;
02.07.2012 tarihinde kabul edilip 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkındaki Kanunun Geçici 2. maddesinin l. fıkrası uyarınca aynı maddenin 2. fıkrası gereğince, katılanın zararını tazmin etmesi halinde sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği hususu gözetilerek, öncelikle bilirkişiden katılan ... ...'in zararının belirlenmesine esas olmak üzere rapor aldırılıp, ardından sanığa “bilirkişi tarafından tespit edilecek katılanın zararını karşılmaya yönelik bedele ilişkin zarar miktarını gidermesi halinde 6352 sayılı Yasının Geçici 2/2 maddesi gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine” dair bildirimde bulunularak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan ... ... vekili ile sanık ... ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 15/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

Programlar Paneline Göz At