Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2016/10534 Esas 2017/12519 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/10534
Karar No: 2017/12519
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Ceza Dairesi         2016/10534 E.  ,  2017/12519 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
  HÜKÜMLER : Beraat, mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Gerekçeli karar başlığına, yanlış yazılan suç tarihinin, mahallinde 19.03.2011 olarak düzeltilmesi mümkün görülmüştür.
  I-Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik incelemede;
  Katılan vekili, miktar itibariyle 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nun 305/1. maddesi uyarınca kesin olan hükmü temyiz ettiğinden ve mahkemenin istemin reddine ilişkin kararı yasaya uygun bulunduğundan, bu karara karşı yapılan itirazın CMUK'un 315/2. maddesi uyarınca reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan 12.01.2015 günlü temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararın tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,
  II-) Sanık ... (...) hakkında kurulan hükme yönelik incelemede;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, kararın dayandığı gerekçeye ve takdire göre, katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun ve takdire dayalı bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın