Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2016/12904 Esas 2017/1324 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/12904
Karar No: 2017/1324
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Ceza Dairesi         2016/12904 E.  ,  2017/1324 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Karşılıksız yararlanma
  HÜKÜM : Beraat

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Müşteki vekilinin davaya katılma isteğiyle ilgili olarak 5271 sayılı CMK'nın 238. maddesi uyarınca olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiş ise de; katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan doğrudan zarar görmüş ve bu suretle hükmü temyiz etmeye hakkı bulunan müşteki kurum vekilinin davaya katılmasına karar verilerek yapılan incelemede;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre katılan vekilinin temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün, tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 15/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At