Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2016/19860 Esas 2017/1279 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/19860
Karar No: 2017/1279
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Ceza Dairesi         2016/19860 E.  ,  2017/1279 K.
"İçtihat Metni"

Hırsızlık suçundan suça sürüklenen çocuk ... ... hakkında yapılan duruşma sonunda; hırsızlık suçundan mahkumiyetine ilişkin ... Asliye Mahkemesince verilen 13.01.2014 tarih 2013/680E-2014/2Karar sayılı hükmün suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyizi üzerine ... 07.07.2015 tarih ve 2015/12992-12771 sayılı ilamı ile oybirliğ ile onanması yolundaki kararına karşı, ...’nın 20.12.2016 tarih ve KD-2016/350318 sayılı yazısı ile verilen kararın Bozulması yönünde Dairemize itiraz talebinde bulunulması üzerine dosya 20.12.2016 gününde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:
TÜRK MİLLETİ ADINA
... 20.12.2016 gün ve KD-2016/350318 sayılı itiraz istemi yerinde görülmüş olduğundan .... 07.07.2015 tarihli 2015/12992 Esas ve 2015/12771 Karar sayılı onama kararı kaldırılarak yeniden yapılan incelemede;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCK'nın 142/1-b, 168/1-4, 31/3., 62/1., 50/1-a, 52. maddelerinin uygulanması sonucunda sonuç cezanın 2.660 TL adli para cezası yerine hesap hatası sonucu 3.320 TL adli para cezasına hükmedilmesi suretiyle fazla ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... ... müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasında suça sürüklenen çocuğun cezasında TCK'nın 31/3. maddesi gereğince 1/3 oranında indirim yapılarak belirlenen hapis cezasının 6 ay 20 gün yerine 5 ay 10 gün, bu cezadan TCK'nın 62. maddesi gereğince yapılan 1/6 oranında indirim sonrasında 5 ay 16 gün yerine 4 ay 13 gün hapis cezası olarak belirlenmesi ve 5237 sayılı TCK'nın 50/3. maddesi gereğince suça sürüklenen çocuğun cezasının paraya çevrilerek 3.320 TL adli para cezası yerine 2.660 TL adli para cezası belirlenmek suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

Programlar Paneline Göz At