Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2016/6808 Esas 2017/12479 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/6808
Karar No: 2017/12479
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Ceza Dairesi         2016/6808 E.  ,  2017/12479 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Dosya içerisindeki hükme esas alınan evrakların onaysız fotokopiden ibaret olduğu anlaşılmakla, evrakın aslı ya da onaylı suretlerinin Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde temin edildikten sonra karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurularak 5271 sayılı CMK’nın 169. maddesine aykırı davranılması,
  Kabule göre de;
  Suça sürüklenen çocuğun 13.11.2014 tarihli karar oturumu olan son oturumda 18 yaşını bitirmiş olduğu gözetilmeden, yargılamanın açık yerine kapalı yapılması suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 182/1 maddesine aykırı davranılması,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 09/11/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın