Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/1174 Esas 2017/1280 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/1174
Karar No: 2017/1280
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Ceza Dairesi         2017/1174 E.  ,  2017/1280 K.

  "İçtihat Metni"

  Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarından sanıklar ... ve ... hakkında yapılan duruşma sonunda; anılan suçlardan mahkumiyetlerine ilişkin Serik 2. Asliye Mahkemesince verilen 15.03.2013 tarih 2013/59-189 Karar sayılı hükmün sanıklar temyizi üzerine Dairemizin 27.11.2014 tarih ve 2014/12823-33787 sayılı ilamı ile oy birliği ile onanması yolundaki kararına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 28.01.2017 tarih ve KD-2016/350922 sayılı yazısı ile verilen sanıklar hakkında hırsızlık suçundan verilen kararın Düzeltilerek Onanması yönünde Dairemize itiraz talebinde bulunulması üzerine dosya 28.01.2017 gününde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Yargıtay C.Başsavcılığının 28.01.2017 gün ve KD- 2016/350922 sayılı itiraz istemi yerinde görülmüş olduğundan Dairemizin 27.11.2014 tarihli 2014/12823 Esas ve 2014/33787 Karar sayılı onama kararı hırsızlık suçu bakımından kaldırılarak yeniden yapılan incelemede;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; hırsızlık suçunun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK'nın 142/1-b, 143. ve 35/2. maddelerinin uygulanması sonucunda sonuç cezanın 1 yıl 9 ay hapis cezası yerine hesap hatası sonucu 1 yıl 11 ay hapis cezasına hükmedilmesi suretiyle fazla ceza tayini,
  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ve ...'nın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hırsızlık suçundan kurulan hüküm fıkrasında sanıkların cezasında TCK'nın 35/2. maddesi gereğince 1/4 oranında indirim yapılarak belirlenen hapis cezasının 1 yıl 11 ay yerine 1 yıl 9 ay hapis cezası olarak belirlenmek suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At