Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/225 Esas 2017/912 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/225
Karar No: 2017/912
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Ceza Dairesi         2017/225 E.  ,  2017/912 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Konut dokunulmazlığını ihlal etme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm incelenerek, gereği düşünüldü:
  02.12.2016 gün ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 36. maddesiyle, 5271 sayılı CMK’nun 307. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilerek;
  "Direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir. Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir”...şeklindeki düzenleme karşısında, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca, yerel mahkemece verilen direnme kararı üzerine Ceza Genel Kuruluna gönderilen ve öncelikle dairesince incelenmesinde zorunluluk bulunan dosya Dairemize gönderilmekle;
  Dairemizce verilen 23.10.2013 tarihli ve 2014/14365 E. 2013/29428 K. sayılı bozma kararına karşı mahkemesince verilen direnme kararının kabulü ile Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 19.03.2014 tarihli ve 2013/1287 E, 2014/314 K. sayılı hükümlerine yönelik yapılan incelemede,
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık ...'in temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 08.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At