Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/3641 Esas 2017/12437 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/3641
Karar No: 2017/12437
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Ceza Dairesi         2017/3641 E.  ,  2017/12437 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma, mala zarar verme
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hükümlere yönelik istemde bulunulmakla dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Sanığın yokluğunda verilen Tekirdağ 1. Asliye Ceza Mahkmesi'nin 20/03/2013 tarihli hükmün 15/04/2013 tarihinde savunmasında bildirdiği adresine usulüne uygun tebliği edildiği halde sanığın süresinden sonra 24/04/2013 tarihli dilekçe ile anılan kararı temyiz etmesi nedeniyle Dairemizin 14/05/2014 gün, 2014/1408 esas ve 2014/17609 karar sayılı ilamı ile temyiz isteminin süreden reddine karar verildiği, sanığın bu kez de 08/02/2017 tarihli dilekçesi ile temyiz istemi olmaksızın, eski hale getirme isteminde bulunması üzerine, Tekirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 16/02/2017 tarihli ek karar ile temyize yönelik eski hale getirme talebinde de bulunulduğundan dosyanın incelenmek üzere Yargıtay'a gönderildiğinin anlaşılması karşısında; sanığın 08/02/2017 tarihli dilekçesinde eski hale getirme istemi ile birlikte temyiz istemi bulunmadığından dosyanın incelenmeksizin mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 09/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın