Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/3934 Esas 2017/12434 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/3934
Karar No: 2017/12434
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Ceza Dairesi         2017/3934 E.  ,  2017/12434 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Temyiz isteminin reddi

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Suça sürüklenen çocuğun, müdafii ile birlikte yüzüne karşı verilen hükmü, 1412 sayılı CMUK'nun 310/1 maddesinde öngörülen 1 haftalık yasal süre geçtikten sonra temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında; suça sürüklenen çocuğun 14.03.2001 tarihli karara yönelik temyiz isteminin süresinde olmaması nedeniyle, mahkemece verilen temyiz isteminin reddine ilişkin 22.02.2017 tarihli, 2001/329 esas ve 2001/1226 karar sayılı ek kararında bir isabetsizlik görülmediğinden, bu karara yönelik suça sürüklenen çocuğun temyiz itirazının reddiyle, temyiz isteminin reddine dair kararın ONANMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın