Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/4039 Esas 2017/12435 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4039
Karar No: 2017/12435
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Ceza Dairesi         2017/4039 E.  ,  2017/12435 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Karşılıksız yararlanma
  HÜKÜM : Temyiz isteminin reddi

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Sanığın yokluğunda verilen hükmü, 1412 sayılı CMUK'nun 310/1 maddesinde öngörülen 1 haftalık yasal süre geçtikten sonra temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında; sanığın 20.01.2017 tarihli karara yönelik temyiz isteminin süresinde olmaması nedeniyle, mahkemece verilen temyiz isteminin reddine ilişkin 24.02.2017 tarihli, 2016/185 esas ve 2017/14 karar sayılı ek kararında bir isabetsizlik görülmediğinden, bu karara yönelik sanığın temyiz itirazının reddiyle, temyiz isteminin reddine dair kararın ONANMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın