Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/4199 Esas 2017/12424 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4199
Karar No: 2017/12424
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Ceza Dairesi         2017/4199 E.  ,  2017/12424 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Karşılıksız yararlanma
  HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığına

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Bozmadan önce verilen karar Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin 21.04.2015 gün, 2015/4204 Esas – 2015/8439 Karar sayılı ilamı ile incelenip sonuçlandırılmış olması nedeniyle, işin incelenmesi Yüksek 2. Ceza Dairesine ait olduğundan; dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE ve dosyanın ilgili Daireye gönderilmesine, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın