Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/4216 Esas 2017/12436 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4216
Karar No: 2017/12436
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Ceza Dairesi         2017/4216 E.  ,  2017/12436 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali
  HÜKÜM : Temyiz isteminin reddi

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Sanığın yokluğunda verilen hükmü, 1412 sayılı CMUK'nun 310/1 maddesinde öngörülen 1 haftalık yasal süre geçtikten sonra temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında; sanığın 02.03.2017 tarihli karara yönelik temyiz isteminin süresinde olmaması nedeniyle, mahkemece verilen temyiz isteminin reddine ilişkin 08.08.2017 tarihli, 2015/678 esas ve 2017/153 karar sayılı ek kararında bir isabetsizlik görülmediğinden, bu karara yönelik sanığın temyiz itirazının reddiyle, temyiz isteminin reddine dair kararın ONANMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın