Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/9 Esas 2017/1268 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/9
Karar No: 2017/1268
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Ceza Dairesi         2017/9 E.  ,  2017/1268 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Sanık ... hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık ve müdafiinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,
  Suça sürüklenen çocuk ... hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün temyizi üzerine yapılan incelenmesinde;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Suça sürüklenen çocuğun yasal temsilcisinin sunduğu 14.04.2011 tarihli Ayonkarahisar Devlet Hastanesi'nden alınan rapor içeriği de dikkate alınarak suça sürüklenen çocuğun 5237 sayılı TCK'nın 32. maddesi kapsamında, suç tarihinde işlediği eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme (irade) yeteneğinde önemli derecede azalma olup olmadığı araştırılıp yöntemince saptanarak, sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... müdafii ve yasal temsilcisinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA, suça sürüklenen çocuğun başka suçtan tutuklu veya hükümlü olmadığı takdirde derhal TAHLİYESİNE, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At