Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2014/10320 Esas 2015/16143 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/10320
Karar No: 2015/16143
Karar Tarihi: 20.05.2015


13. Hukuk Dairesi         2014/10320 E.  ,  2015/16143 K.

  "İçtihat Metni"

  1-..., 2-..., 3-..., 4-... vekilleri avukat ... ile ..vekili avukat ..., İhbar olunan: 1-...2-... 2. Tüketici Mahkemesinden verilen 13.1.2014 gün ve 723-79 sayılı hükmün davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

  KARAR

  Hükme esas alınan 16.1.2013 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen isimler ile davacıların aynı kişiler olmadıkları anlaşılmaktadır. Temyiz incelemesi yapılması için gerekli görülen dava dosyasına ait bilirkişi raporunun dosyaya eklenmesi bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Dairemize gönderilmesi için mahalline geri çevrilmesine karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın mahalli mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 20.5.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın