Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/43030 Esas 2017/10809 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/43030
Karar No: 2017/10809
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2015/43030 E.  ,  2017/10809 K.

  "İçtihat Metni"

  1- ..., 2-... vekili avukat ... ile 1- ... Holding Aş. vekili avukat ..., 2- ... (soy Adı bilinmiyor) ( ... Spa Merkezinde Masör ) aralarındaki dava hakkında ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 19/03/2015 gün ve 2013/541-2015/100 sayılı hükmün davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

  KARAR
  19.03.2015 tarihli ilam temyiz eden davacıya 20.08.2015 tarihinde tebliğ edilmiş ve temyiz dilekçesi 07.09.2015 tarihinde verilmiştir.
  3156 sayılı Yasanın 20. maddesiyle değiştirilen HUMK. nun 432/1. maddesi uyarınca yasanın yürürlüğe girdiği 6. 4. 1985 tarihinden itibaren verilen kararlarda temyiz süresi 15 gündür. 6100 sayılı yasanın 104. maddesi uyarınca adli tatile tabi olan dava ve işlerde sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa bu sürelerin ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır. 15 günlük temyiz süresinin bitim tarihi 04.09.2015 olup adli tatile de rastlamamaktadır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 1. 6. 1990 gün ve esas 1989/3, karar 1990/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, temyiz süresi geçtikten sonra verilen temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın