Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/13709 Esas 2017/10821 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/13709
Karar No: 2017/10821
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2016/13709 E.  ,  2017/10821 K.

  "İçtihat Metni"

  ...Bankası A.Ş. vekili avukat ... ile 1-..., 2-... vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) verilen 23/11/2015 gün ve 2013/264-2015/444 sayılı hükmün taraflar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

  KARAR

  Davacının açtığı dava sonucunda davanın kısmen kabulüne dair verilen mahkeme kararı davacı ve davalılar tarafından tarafından temyiz edilmişse de davacı adına yetkili ... tarafından 15.09.2017 tarihli dilekçe ile, davalı asil ... ve davalı asil ... tarafından 14.09.2017 tarihli ayrı ayrı verilen dilekçe ile temyiz talebinden feragat ettiğini bildirmiş olmaları nedeniyle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde taraflara iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın