Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/14376 Esas 2017/10822 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/14376
Karar No: 2017/10822
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2016/14376 E.  ,  2017/10822 K.

  "İçtihat Metni"

  ... vekili avukat ... ile 1- ..., 2- ... vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında ... 4. Tüketici Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 16/02/2016 gün ve 2014/408-2016/570 sayılı hükmün davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

  KARAR

  Davacının açtığı dava sonucunda davanın kabulüne dair verilen mahkeme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmişse de davalı vekilinin 01.06.2017 tarihli dilekçe ile temyiz talebinden feragat ettiğini bildirmiş olması nedeniyle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın