Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/19614 Esas 2017/10827 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/19614
Karar No: 2017/10827
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2016/19614 E.  ,  2017/10827 K.

  "İçtihat Metni"

  ... vekili avukat ... ile ... vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 11/05/2016 gün ve 2012/588-2016/183 sayılı hükmün davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

  KARAR

  Davacının açtığı dava sonucunda davanın kabulüne dair verilen mahkeme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmişse de davalı vekilinin 17.03.2017 havale tarihli dilekçe ile temyiz talebinden feragat ettiğini bildirmiş olması nedeniyle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz dilekçesinin REDDİNE, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın