Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/22609 Esas 2017/10828 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/22609
Karar No: 2017/10828
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2016/22609 E.  ,  2017/10828 K.

  "İçtihat Metni"

  ... vekili avukat ... ile ... aralarındaki dava hakkında ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 31/05/2016 gün ve 2015/325-2016/435 sayılı hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

  K A R A R

  Davacının açtığı dava sonucunda davanın kabulüne dair verilen mahkeme kararı davalı tarafından temyiz edilmişse de davalı asilin 26.07.2017 tarihli dilekçe ile temyiz talebinden feragat ettiğini bildirmiş olması nedeniyle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın