Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/23975 Esas 2017/10829 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/23975
Karar No: 2017/10829
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2016/23975 E.  ,  2017/10829 K.

  "İçtihat Metni"

  ... vekili avukat ... ile ... vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında... 6. Tüketici Mahkemesinden verilen 30/06/2016 gün ve 2015/1497-2016/991 sayılı hükmün davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

  KARAR

  Davacının açtığı dava sonucunda davanın kabulüne dair verilen mahkeme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmişse de davalı asilin 28.03.2017 tarihli dilekçe ile temyiz talebinden feragat ettiğini bildirmiş olması nedeniyle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz dilekçesinin REDDİNE, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın