Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/228 Esas 2017/1845 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/228
Karar No: 2017/1845
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/228 E.  ,  2017/1845 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi  Taraflar arasındaki dava sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, verilen direnme kararına ilişkin dava dosyası 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa'nın geçici 4/1. maddesi uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, dosyadaki kağıtlar okundu gereği görüşülüp, düşünüldü:

  KARAR


  Dairemizce verilen 16.4.2014 gün ve 2014/12118 E. - 2014/12020 K. sayılı bozma kararı usul ve yasaya uygun bulunmuş olup, mahkemece verilen direnme kararının yerinde olmadığı anlaşıldığından, 6763 sayılı Kanunun 43. maddesi ile değişik 6100 sayılı HMK’nın 373. maddesinin 5. fıkrası ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca, temyiz incelemesinin yapılmak üzere dosyanın görevli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle dosyanın Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 16/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At