Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/372 Esas 2017/1854 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/372
Karar No: 2017/1854
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/372 E.  ,  2017/1854 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi
  Taraflar arasındaki dava sonucu, mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine verilen direnme kararına ilişkin dava dosyası 2.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı yasanın geçici 4/1 maddesi uyarınca, Hukuk Genel Kurulu tarafından Dairemize gönderilmiş olmakla; hükmün süresi içerisinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  K A R A R

  Her ne kadar Dairemizce 10/02/2015 gün ve 2014/43791 E.- 2015/3473. K. sayılı kararı ile yerel mahkemenin önceki tarihli hükmünün bozulmasına karar verilmiş ise de yeniden yapılan incelemede bozma ilamına karşı mahkemece verilen direnme kararının yerinde olduğu anlaşıldı. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At