Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/394 Esas 2017/1850 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/394
Karar No: 2017/1850
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/394 E.  ,  2017/1850 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi  Taraflar arasındaki dava sonucu, mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine verilen direnme kararına ilişkin dava dosyası 2.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı yasanın geçici 4/1 maddesi uyarınca, Hukuk Genel Kurulu tarafından Dairemize gönderilmiş olmakla; hükmün süresi içerisinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  K A R A R

  Her ne kadar Dairemizce 14/05/2013 gün ve 2012/14988 E.- 2013/12156. K. sayılı kararı ile yerel mahkemenin önceki tarihli hükmünün bozulmasına karar verilmiş ise de yeniden yapılan incelemede bozma ilamına karşı mahkemece verilen direnme kararının yerinde olduğu anlaşıldı. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.280,65 TL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At