Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/7185 Esas 2017/10847 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/7185
Karar No: 2017/10847
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/7185 E.  ,  2017/10847 K.

  "İçtihat Metni"

  ... vekili avukat ... ile ... vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 14/02/2014 gün ve 2011/523-2014/58 sayılı hükmün taraflar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

  KARAR

  Davacının açtığı dava sonucunda davanın kısmen kabulüne dair verilen mahkeme kararı davacı ve davalı tarafından temyiz edilmişse de davalı asilin vefat etmesi ve geriye tek mirasçısı olarak davacının kalması ve mirasın reddedilmemesi karşısında davacı vekilinin 05.05.2017 tarihli dilekçe ile temyiz talebinden feragat ettiğini bildirmiş olması nedeniyle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz dilekçesinin REDDİNE, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, peşin alınan 145,00 TL harcın davacıya iadesine, 104,00 TL harcında davalıya iadesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın