Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/7416 Esas 2017/10853 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/7416
Karar No: 2017/10853
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/7416 E.  ,  2017/10853 K.

  "İçtihat Metni"

  ...vekili avukat ... ile... Özel Sağlık Hiz. İşl. Tic. İnş. Ve Tur. Ltd. Şti. vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 20/05/2014 gün ve 2011/300-2014/238 sayılı hükmün Dairemizin 22/3/2017 tarih ve 2015/39729-2017/3455 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

  K A R A R

  Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 275,00 (ikiyüzyetmişbeş) Lira para cezasının karar düzeltme isteyene yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın