Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/7973 Esas 2017/10739 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/7973
Karar No: 2017/10739
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/7973 E.  ,  2017/10739 K.

  "İçtihat Metni"

  ... vekili avukat ... ile ...Konut İmar Plan Tur Ulaşım Sanayi Ve Tic A.Ş. Vekili avukat ... ve İhbar Olunan vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında ... 4. Tüketici Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 18/06/2015 gün ve 2013/2034-2015/1274 sayılı hükmün Dairemizin 25/05/2017 tarih ve 2016/1657-2017/6446 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

  K A R A R

  Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 275,00 (ikiyüzyetmişbeş) Lira para cezasının karar düzeltme isteyene yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın