Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/8046 Esas 2017/10766 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/8046
Karar No: 2017/10766
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/8046 E.  ,  2017/10766 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

  K A R A R

  Dairemizce verilen 02/02/2017 gün ve 2016/10084 E.- 2017/1227 K. sayılı bozma kararı usul ve yasaya uygun bulunmuş olup, mahkemece verilen direnme kararının yerinde olmadığı anlaşıldığından, 6763 sayılı Kanunun 43. maddesi ile değişik 6100 sayılı HMK’nın 373. maddesinin 5. fıkrası ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca, temyiz incelemesinin yapılmak üzere dosyanın görevli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle dosyanın Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın