Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/8086 Esas 2017/10916 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/8086
Karar No: 2017/10916
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/8086 E.  ,  2017/10916 K.

  "İçtihat Metni"

  ... vekili avukat ... ile 1-... vekili avukat ..., 2-..., 3-... Sağlık Hizmetleri Ve Tic. Aş. aralarındaki dava hakkında ... 5. Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 01/07/2015 gün ve 2012/319-2015/472 sayılı hükmün Dairemizin 05/07/2017 tarih ve 2016/5064-2017/8070 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı ... Sağ. Hizm. Ve Tic. A.Ş. tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

  K A R A R

  Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 275,00 (ikiyüzyetmişbeş) Lira para cezasının karar düzeltme isteyene yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın