Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/8869 Esas 2017/10758 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/8869
Karar No: 2017/10758
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/8869 E.  ,  2017/10758 K.

  "İçtihat Metni"

  ... vekili avukat ... ile ...l Konut İmar Plan Tur Ulaşım Sanayi ve Tic A.Ş. vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında ... 4. Tüketici Mahkemesinden verilen 14/05/2015 gün ve 2014/355-2015/1012 sayılı hükmün Dairemizin 25/05/2017 tarih ve 2016/1655-2017/6445 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

  K A R A R

  Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usulün 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 275,00 (ikiyüzyetmişbeş) Lira para cezasının karar düzeltme isteyene yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın