Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/8907 Esas 2017/10731 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/8907
Karar No: 2017/10731
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/8907 E.  ,  2017/10731 K.

  "İçtihat Metni"

  ... ile ... aralarındaki dava hakkında ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) verilen 10/05/2017 gün ve 2016/423-2017/313 sayılı hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

  KARAR

  Dosyada, 10.05.2017 gün ve 2016/423 E. 2017/313 K. sayılı mahkeme kararına ilişkin tebligat evraklarına rastlanılmamıştır. Tebliğ işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, gerçekleştirilmiş ise tebligat evraklarının dosya arasına alınması, aksi halde kararın taraflara tebliği ile dosyanın incelenmek üzere gönderilmesi için geri çevrilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Açıklanan nedenlerle işlem yapılmak üzere dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın