Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/8963 Esas 2017/10885 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/8963
Karar No: 2017/10885
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/8963 E.  ,  2017/10885 K.

  "İçtihat Metni"

  ... vekili avukat ... ile 1-... Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. vekili avukat ..., 2-... İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş., 3-... İnşaat Ve Taahhüt İşleri Tic. A.Ş., 4-... Planlama İnşaat Proje Yönetimi Ve Ticaret A.Ş. vekilleri avukat ... aralarındaki dava hakkında ... 7. Tüketici Mahkemesinden verilen 10/04/2015 gün ve 2013/519-2015/481 sayılı hükmün Dairemizin 23/02/2017 tarih ve 2015/37457-2017/2743 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

  K A R A R

  Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usulün 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 275,00 (ikiyüzyetmişbeş) Lira para cezasının karar düzeltme isteyene yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın