Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/8964 Esas 2017/10886 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/8964
Karar No: 2017/10886
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/8964 E.  ,  2017/10886 K.

  "İçtihat Metni"

  ... vekili avukat ... ile 1-... Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. vekili avukat ..., 2-... İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş., 3-... İnşaat Ve Taahhüt İşleri Tic. A.Ş., 4-... Planlama İnşaat Proje Yönetimi Ve Ticaret A.Ş. vekilleri avukat ... aralarındaki dava hakkında ... 7. Tüketici Mahkemesinden verilen 10/04/2015 gün ve 2013/949-2015/473 sayılı hükmün Dairemizin 15/06/2017 tarih ve 2015/37455-2017/7483 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

  K A R A R

  Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 275,00 (ikiyüzyetmişbeş) Lira para cezasının karar düzeltme isteyene yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın