Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/9832 Esas 2019/7834 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/9832
Karar No: 2019/7834
Karar Tarihi: 27.06.2019


13. Hukuk Dairesi 2017/9832 E. , 2019/7834 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

  ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının davacı vekilince murafaa talepli, davalı ... murafaasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Murafaa için belirlenen günde davacı ... Tedavi Hizm. San. ve Tic. A.Ş. vekili avukat ... ile davalı SGK Başkanlığı vekili avukat ... geldi. Hazır olan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra kararın açıklanması başka bir güne bırakıldı. Yapılan incelemede temyiz dilekçesinin süresinde verildiğinin anlaşılması üzerine gereği konuşulup düşünüldü:
  K A R A R
  Davacı, davalı ile aralarında "Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi" imzalandığını, davalı Kurumun 21.12.2015 tarihli yazısı ile Kurum müfettişleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda, fatura ve faturaya dayanak belgelerin gerçeğe aykırı düzenlendiği ve istenilen epikrizin süresinde teslim edilmediği gerekçesiyle 2012 yılı sözleşmesinin 11.1.16 ve 7.6.3 maddeleri gereğince cezai şart uygulanmasına ve yersiz yapılan ödemenin faizi ile hastanenin davalı Kurumdan olan alacağından mahsup edilmesine karar verildiğini, kurum işleminin haksız olduğunu belirterek Kurum işleminin iptaline ve toplam 935.759,80-TL nedeniyle borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı, davanın reddini dilemiştir.
  İlk derece mahkemesince, davanın kabulüne karar verilmiş; karara karşı, davalı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince, İlk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin kararı süresi içinde davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, tarafların yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 2.037,00 TL duruşma avukatlık parasının karşılıklı alınarak birbirlerine ödenmesine, aşağıda dökümü yazılan 13,00 TL kalan harcın davalıdan alınmasına, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At