Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2018/18 Esas 2019/7875 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/18
Karar No: 2019/7875
Karar Tarihi: 27.06.2019


13. Hukuk Dairesi 2018/18 E. , 2019/7875 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

  ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının davacı vekilince murafaa talepli olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Murafaa için belirlenen günde davacı ... Polatlı İnş. Tic. A.Ş. vekili avukat ... ile davalı SGK Başkanlığı vekili avukat ... geldi. Hazır olan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra kararın açıklanması başka bir güne bırakıldı. Yapılan incelemede temyiz dilekçesinin süresinde verildiğinin anlaşılması üzerine gereği konuşulup düşünüldü.
  K A R A R
  Dava,SGK tarafından uygulanan cezai şartın iptaline ilişkin olup, ilk derece mahkemesince davanın reddine dair verilen karara yönelik davacı avukatının istinaf talebi BAM ilgili Dairesince esastan reddedilmiş, davacı avukatı bu sefer temyiz talebinde bulunmuş, 17.11.2017 tarihli ek-kararla davacı avukatın temyiz talebi süre nedeniyle reddedilmiştir. Son olarak davacı avukatı BAM ilgili Dairesi'nin ek – kararını temyiz etmiştir.
  Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi ek kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesin kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen ek-kararın HMK'nın 370/1. madddesi uyarınca ONANMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 2.037,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, aşağıda dökümü yazılan 13,00 TL kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At