Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2018/462 Esas 2019/7850 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/462
Karar No: 2019/7850
Karar Tarihi: 27.06.2019


13. Hukuk Dairesi 2018/462 E. , 2019/7850 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

  ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin kararının davalı avukatının duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine davalı vekili avukat ... ile davacı vekili avukatı ...'ın huzuru ile duruşma yapılıp temyiz isteminin süresinde olduğu saptanıp, dosyanın incelenmesi sonucu gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı şirket ile davalı taşınmaz satışına aracılık edilmesi hususunda anlaştıklarını ve taraflar arasında 21/08/2014 tarihli sözleşme imzalandığını, davacı tarafından bir villanın davalıya gösterildiği, taşınmazın ilk satış fiyatının 4.950.000 usd olduğunu, yapılan pazarlık sonucu 4.450.000-usd indirildiğini ve davalı tarafın taşınmazı satın almayı kabul ettiğini, davalı tarafın 20.000,00- TL ön ödeme kapora gönderdiğini, davalı tarafın satım konusu villayı 15/09/2014 tarihinde satın aldığını ve tapuda tescil edildiğini, böylece davacının gerçek satış bedelinin %3+ KDV tutarındaki komisyon ücretini almaya hak kazandığını, fatura kesilerek davalıya gönderildiğini, ancak davalının herhangi bir ödeme yapmadığını, bunun üzerine davalıya ayrıca ihtarname keşide edildiğini, ancak yinede herhangi bir ödeme yapılmadığını, alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine haksız itiraz edildiğini ileri sürerek vaki itirazın iptal ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  İlk derece mahkemesinin kısmen kabul kararına karşı davalı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi davacının istinaf başvurusunu reddetmiştir.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  KARAR
  Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 2.037,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi’ne GÖNDERİLMESİNE, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At