Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2018/507 Esas 2019/7872 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/507
Karar No: 2019/7872
Karar Tarihi: 27.06.2019


13. Hukuk Dairesi 2018/507 E. , 2019/7872 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

  ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinın yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının davalı vekilince murafaa talepli olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Murafaa için belirlenen günde davalı vekili avukat ... geldi. Karşı taraftan gelen olmadı. Hazır olan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra kararın açıklanması başka bir güne bırakıldı. Yapılan incelemede temyiz dilekçesinin süresinde verildiğinin anlaşılması üzerine gereği konuşulup düşünüldü
  KARAR
  Davacı, davalı ve dava dışı ... tarafından imzalanan üç adet sözleşme ile bir kısım taşınmazların birlikte satın alınıp davalı ile kendisine eşit hisse ait olacağının kararlaştırıldığını ancak tapu devirlerinin davalı adına yapılıp kendisine hisse devrinin yapılmadığını ileri sürerek, taşınmazların bedelinden kendi hissesine düşen bedelden fazla hakları saklı kalarak 10.000 TL'nin ödetilmesini istemiş, ıslah ile talebini artırmıştır.
  Davalı, davanın reddini dilemiştir.
  İlk derece mahkemesince, davanın kabulüne dair verilen karara karşı davalı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince, davalının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin 1.12.2017 gün ve 2017/1473-1713 sayılı kararı süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda dökümü yazılan 28,508,06 TL kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At